Kontakt


Har du några frågor eller synpunkter vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du når oss antingen via mail eller vår kundtelefon vardagar mellan 11.00 och 15.00.

Mejl: kundservice@paapi.se
Kundtelefon:
031-7628870 (Vardagar 11.00-15.00)
Returadress:
Paapi, Verkstadsgatan 9, 43442 Kungsbacka Obs, säljare hänvisas enbart till mejlkontakt. Telefonen är till för kunder.